Posts Tagged ‘Wydziału lakierni’

W pracy przeprowadziłem analizę sterowania produkcją w przykładowej fabryce samochodów na dwóch jej wydziałach, w lakierni i galwanizerni . Analiza ta polegała na przeprowadzeniu symulacji i wdrożeniu wydziałów do systemu MRP II . Taka analiza wymaga bardzo dobrej znajomości własnego modelu rzeczywistego, wraz z zachodzącymi w nim procesami. Nasz model, którym jest fabryka samochodów składa się z wydziałów, w których skład z kolei wchodzą komórki produkcyjne składające się z central roboczych wraz ze znajdującymi się w nich maszynami i buforami.

Lakiernia jest wydziałem, gdzie nadwozie samochodu po wyjściu z wydziału spawalniczego zostaje poddane wielu procesom, które prowadzą do uzyskania gotowego produktu, jakim jest polakierowane nadwozie, przygotowane do wejścia na wydział montażu . Proces lakierowania przedstawiony w pracy jest bardzo uproszczony, ponieważ sam proces początkowy mycia karoserii jest procesem składającym się z kilkunastu etapów wykonywanych w różnych wannach i natryskach. Etapy takie to na przykład fosforanowanie, kataforeza, pasywacja czy odtłuszczanie odbywające przy użyciu gorącej wody . W pracy przyjmuje jednak, że cały ten proces mycia to jedna czynność ( maszyna ), ponieważ model jest modelem ogólnym, nie opracowywanym pod konkretną fabrykę samochodów, gdzie w każdej fabryce taki proces wygląda inaczej i od technologii tego procesu zależy jakość wykonania produktu.

W modelu pomijamy również czynności, których czas wykonania jest bardzo krótki. Przykładem takiego pominięcia może być czynność zmiany koloru w kabinie lakierniczej, czyli proces przygotowania do lakierowania. Proces ten polega na czyszczeniu pistoletów lakierniczych i wymianie powietrza w kabinie. Czynność czyszczenia pistoletów odbywa się  po każdym lakierowaniu, bez względu czy kolor zmienia się czy pozostaje ten sam i trwa kilka sekund . Samo czyszczenie odbywa się silnie sprężoną wodą, której pozostałości zostają wyrzucone przez sprężone powietrze. Druga czynność, czyli wymiana powietrza w kabinie, odbywa się w sposób ciągły, bez przerwy. Oczyszczone powietrze prze filtry zostaje wdmuchiwane górą, a zasysane dołem i kierowane do filtrów.

Lakiernia jako wydział składa się z centrów roboczych, w których znajdują się maszyny, na których są wykonywane operacje, do których pobierane są określone produkty.