Posts Tagged ‘Wydział Galwanizerni’

Galwanizernia to wydział, na którym elementy metalowe takie jak zderzaki, listwy i atrapy są poddawane procesowi galwanizacji.                                                  
Proces galwanizacji polega na elektrolitycznym osadzaniu metalu na powierzchni wyrobów metalowych lub niemetalowych, w celu uzyskania cienkich, mocno związanych z materiałem podstawowym powłok metalowych dla ochrony przed korozją, otrzymania pożądanych własności fizycznych lub w celach dekoracyjnych.

Zestawienie produktów na wydziale galwanizerni

Produktami wykorzystywanymi na wydziale galwanizerni są produkty wychodzące z tłoczni ciężkiej takie jak zderzaki i produkty wychodzące z tłoczni lekkiej takie jak atrapy i listwy. Produktami jakie uzyskujemy po wyjściu z wydziału galwanizerni są z galwanizowane zderzaki, listwy i atrapy.

a.   Indeks Materiałowy

Poniższa tabela przedstawia zestawienia materiałów wykorzystywanych na wydziale galwanizerni.

J

d

Nazwa

117

5

Zderzak przedni niklowany

118

5

Zderzak tylni niklowany

240

5

Listwa przednia prawa niklowana

241

5

Listwa przednia lewa niklowana

242

5

Listwa tylnia prawa niklowana

243

5

Listwa tylnia lewa niklowana

244

5

Atrapa 1 niklowana

246

5

Atrapa 2 niklowana

246

5

Atrapa 3 niklowana

gdzie :

j – produkt

d – wydział

b.  Produkt

Poniższa tabela przedstawia zestawienia produktów wychodzących z wydziale galwanizerni.

j

Nazwa

501

zderzak przedni niklowany

502

zderzak tylni niklowany

503

listwa przednia prawa niklowana

504

listwa przednia lewa niklowana

505

listwa tylnia prawa niklowana

506

listwa tylnia lewa niklowana

507

atrapa 1 niklowana

508

atrapa 2 niklowana

509

atrapa 3 niklowana

Schemat przepływu materiałowego na wydziale galwanizerni.

c.  Produkt finalny

Produktem finalnym, czyli końcowym będzie samochód wychodzącym z wydziału montażu.