Posts Tagged ‘Wprowadzanie maszyn’

W module technologia do definiowania zadań i technologii standardowych pozycji asortymentowych są używane obiekty takie jak maszyny. Obiekty te są definiowane w oknie dialogowym „Maintain Machines”, a definicji podlegają takie parametry jak stawka maszyny i zdolność produkcyjna przedstawiona w skali tygodnia i dnia.

Zestawienie maszyn znajdujących się na wydziale lakierni i galwanizerni można przedstawić w postaci raportu.

Date   : 03-05-99 [13:16]                      MACHINES                       Page      :    1

dyplom99                                                                      Company   :  103

———————————————————————————————-

Machine | Description                  |    Work |  Machine |     Week |      Day | Man/Mach.

|                              |  Center |     Rate | Capacity | Capacity |     Ratio

———+——————————+———+———-+———-+———-+———-

4101 | stanowisko mycia nadwozia    |     411 |    40,00 |    40.00 |     8.00 |      0.00

4102 | stanowisko suszenia nadwozia |     412 |    40,00 |    40.00 |     8.00 |      0.00

4103 | stanowisko malowania farb.po |     413 |    40,00 |    40.00 |     8.00 |      2.00

4104 | segm.1 linii susz.po malowan |     414 |    40,00 |    40.00 |     8.00 |      0.00

4105 | segm.2 linii susz.po malowan |     415 |    40,00 |    40.00 |     8.00 |      0.00

4106 | segm.3 linii susz.po malowan |     416 |    40,00 |    40.00 |     8.00 |      0.00

4107 | stanowisko lakierowania nadw |     417 |    40,00 |    40.00 |     8.00 |      2.00

4108 | segm.1 linii suszenia po lak |     418 |    40,00 |    40.00 |     8.00 |      0.00

4109 | segm.2 linii suszenia po lak |     419 |    40,00 |    40.00 |     8.00 |      0.00

4110 | segm.3 linii suszenia po lak |     41A |    40,00 |    40.00 |     8.00 |      0.00

4111 | segm.4 linii suszenia po lak |     41B |    40,00 |    40.00 |     8.00 |      0.00

4112 | segm.5 linii suszenia po lak |     41C |    40,00 |    40.00 |     8.00 |      0.00

4201 | st.zal.przen.nadw.do mont.sa |     421 |    40,00 |    40.00 |     8.00 |      1.00

4202 | przenosnik nadwozi do mont.s |     422 |    40,00 |    40.00 |     8.00 |      1.00

4203 | st.rozladunku przen.przed mo |     423 |    40,00 |    40.00 |     8.00 |      1.00

5101 | przygot. zderzakow do galwan |     511 |    40,00 |    40.00 |     8.00 |      0.00

5102 | galw. zderz. przed. faza 1   |     512 |    40,00 |    40.00 |     8.00 |      0.00

5103 | galw. zderz. przed. faza 2   |     513 |    40,00 |    40.00 |     8.00 |      0.00

5104 | galw. zderz. przed. faza 3   |     514 |    40,00 |    40.00 |     8.00 |      0.00

5201 | przyg.listew do galwanizacji |     521 |    40,00 |    40.00 |     8.00 |      0.00

5202 | galw. listwy faza 1          |     522 |    40,00 |    40.00 |     8.00 |      0.00

5203 | galw. listwy faza 2          |     523 |    40,00 |    40.00 |     8.00 |      0.00

5204 | galw. listwy faza 3          |     524 |    40,00 |    40.00 |     8.00 |      0.00

5301 | przyg.atrapy do galwanizacji |     531 |    40,00 |    40.00 |     8.00 |      0.00

5302 | galw.atrapy faza 1           |     532 |    40,00 |    40.00 |     8.00 |      0.00

5303 | galw.atrapy faza 2           |     533 |    40,00 |    40.00 |     8.00 |      0.00

5304 | galw.atrapy faza 3           |     534 |    40,00 |    40.00 |     8.00 |      0.00

5401 | trans.elementow niklowanych  |     540 |    40,00 |    40.00 |     8.00 |      1.00

5402 | trans.elementow niklowanych  |     540 |    40,00 |    40.00 |     8.00 |      1.00

5403 | trans.elementow niklowanych  |     540 |    40,00 |    40.00 |     8.00 |      1.00