Posts Tagged ‘Transport elektrowni wiatrowej’

Transport elementów elektrowni wiatrowej, ze względu na duże gabaryty (elementy ponadnormatywne), wymaga odpowiedniego zezwolenia [20]. Pozwolenia takie wydawane są dla pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o wymiarach i masie całkowitej lub naciskach osi większych od dopuszczalnych przewidywanych dla danej drogi. Mogą one być jednorazowe, wielokrotne lub specjalne. Zezwolenia jednorazowe i wielokrotne o limitowanej liczbie przejazdów może być wydane dla pojazdu po trasie określonej, a okres ważności nie przekracza 14 dni. Zezwolenia wydawane są przez naczelnego Dyrektora Okręgu Dróg Publicznych właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia przejazdu (w granicach miasta lub sąsiadujących ze sobą miast) oraz przez organ zarządzający drogą właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia przejazdu. W przypadku, gdy trasa przejazdu przekracza granice państwa, zezwolenia takiego udziela Generalny Dyrektor Dróg Publicznych lub upoważniony przez niego urząd celny.