Posts Tagged ‘techniki fotograficzne’

Chcąc uzyskać w prosty sposób efektowne obrazy można skorzystać z filtrów komputerowych. Najnowsza generacja komputerów
osobistych z dużymi pamięciami i superszybkimi procesorami, które potrafią uczynić ze zwykłych zdjęć prawdziwe arcydzieła, otwiera nowe możliwości manipulowania obrazem.
Pierwszym etapem jest wykorzystanie skanera laserowego, za pomocą którego przenosimy obraz przezrocza, negatywu lub odbitki do komputera. Skaner potrafi wytworzyć reprodukcję oryginału, umożliwia rejestrację jego rozkładu barw, gęstości i kontrastu obrazu. Następnie wykorzystując odpowiednie oprogramowanie stosujemy retusz komputerowy. Przetwarzanie skanowanego obrazu różnego rodzaju filtrami zniekształca w pewien sposób piksele*, tworząc obraz na ekranie monitora.
Stosując technikę komputerową można uzyskać ciekawe rezultaty. Oprócz różnego rodzaju filtrów można posłużyć się retuszem komputerowym, zmieniając barwy danego obrazu. Po uprzednim zeskanowaniu zmienia się wygląd fotografii i wzmacnia szczegóły w określonych strefach w bardzo subtelny sposób.
Techniki te obejmują zmianę barwy, przetworzenie kompozycji obrazu, komputerowe wycinanie i wklejanie fragmentów obrazu.
Coraz to nowe edycje oprogramowania oraz postęp w dziedzinie budowy komputerów, spowodowały, że możliwości komputerowego przetwarzania obrazu stały się teraz bardzo duże.
Jedynym ograniczeniem jest tylko wyobraźnia człowieka i jego umiejętności posługiwania się sprzętem. Zaczyna zacierać się granica między retuszem, mającym naprawić drobne błędy, a tworzeniem nowego obrazu. Komputerowe funkcje zmiany barw obejmują możliwości zmiany całego obrazu, względnie wybranych obszarów, takich jak zmiana tła, na którym jest osadzony dany obiekt. Jeżeli pewien obszar zostanie zaznaczony, to możemy zmieniać jego barwę lub tonalność, obserwując ekran monitora.
Możemy śmiało powiedzieć, że przyszłość fotografii następnego wieku uzależniona będzie od komputera, gdyż za jego pomocą można dokonać masy przeróżnych transformacji obrazu, zmiany retuszu barw, nakładania obrazów, przekształcania w dowolny sposób, urozmaicania wnętrza o nieraz nierealne szczegóły, ale jakże nieodzowne, nadające nowy charakter zdjęciu.
A więc jak będzie wyglądał świat „nowej” fotografii przyszłego wieku ?

Niektórzy twierdzą, że ingerencja w obraz jest niepotrzebna, gdyż oddaje nieprawdziwość stworzoną sztucznie przez program komputerowy i zmienia postać rzeczy, okłamując tym samym odbiorcę, przekazując wyimaginowaną treść nie mającą nic wspólnego z rzeczywistą formą obrazu. Jest to na swój sposób zmylenie kompozycji, które ma sprawiać wrażenie czegoś nowego, twórczego, bogatszego w treść, nie tylko w formę. Wkraczając w nową rzeczywistość, również w codziennym życiu często zadajemy sobie pytanie, jak będziemy wyglądać w przyszłości. Może właśnie tak jak fotografia, pełni perfekcji, okazalsi i bardziej atrakcyjni, stojący naprzeciw nieznanemu wymiarowi wirtualnego świata, w którym przyjdzie nam żyć.
Kolejną możliwością uzyskania nieistniejącego w rzeczywistości obrazu jest fotomontaż komputerowy. Rozpowszechnienie manipulowania obrazem z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego staje się coraz bardziej widoczne. Każdy obraz, który zostaje umieszczany na plakatach reklamowych, w czasopismach, w ogłoszeniach, bądź prasie codziennej jest zmieniany w ten sposób. Rezultaty często wywołują duże wrażenie i wraz z marką fabryczną wyrobu utrwalają się w pamięci. Inne sposoby
wspomagania komputerowego manipulowania obrazem są bardziej subtelne, przykładowo  idealnie gładką skórę nóg modelki reklamującej pończochy otrzymuje się, nakopiowując na zdjęciu fragmenty skóry bez skazy w miejsca wykazujące wady. Za
pomocą tej techniki można na przykład rozjaśnić dany obraz i przenieść w inne miejsce na ekranie komputera, a następnie umiejętnie wkleić go w drugi obraz. W ten sposób powstają ciekawe fotografie, złożone z wielu elementów poszczególnych ujęć razem ze sobą powiązanych, stanowiących wspólną całość. Fotomontaż komputerowy stosowany jest już teraz powszechnie dzięki zastosowaniu metody wytnij i wklej.
Metamorfoza to kolejna technika komputerowa, która zmienia obraz w zaskakujący sposób. Stosując odpowiednio nakładanie obrazów możemy np. zmienić „psa w kota”. Wyobraźmy sobie, jak to wygląda; kluczowe cechy wyróżniające jednego obrazu (w tym wypadku pysk psa) zostały ustalone w postaci stałych punktów odniesienia. Punkty te ukazywały się następnie automatycznie na drugim obrazie (pysk kota) i były zgrywane z innymi odpowiadającymi cechami wyróżniającymi, jak uszy, oczy. Używając tych punktów odniesienia, komputer nakładał na siebie te dwa obrazy poprzez założoną liczbę kadrów sekwencji. W ten sposób otrzymaliśmy przejście pomiędzy cechami zewnętrznymi psa i kota i przemienialiśmy je w jedno, bądź drugie, w zależności od naszego upodobania. W ten sposób można postępować z dowolnym obrazem zmieniając poszczególne jego cechy i strukturę, dostosowując go do innego obrazu.