Posts Tagged ‘Procesy wytwarzania i ich specyfikacja’

Proces wytwarzania, w naszym przypadku galwanizacji, składa się z zestawu operacji, w których skład wchodzą odpowiednie czynności prowadzące do uzyskania gotowego produktu, czyli galwanizowanych zderzaków, list i atrap.

 

 

  1. a.  Operacje

 

Poniższa tabela przedstawia operacje, które wchodzą w skład całego procesu technologicznego galwanizacji elementów.

 

 

 j          k          a         Nazwa

501      1          s          przygotowanie zderzaka do galwanizacji

501      2          s          faza 1 galwanizacji zderzaka przedniego

501      3          s          faza 2 galwanizacji zderzaka przedniego

501      4          s          faza 3 galwanizacji zderzaka przedniego

501      5          s          transport wózkiem zderzaka przedniego niklowanego

502      1          s          przygotowanie zderzaka do galwanizacji

502      2          s          faza 1 galwanizacji zderzaka tylniego

502      3          s          faza 2 galwanizacji zderzaka tylniego

502      4          s          faza 3 galwanizacji zderzaka tylniego

502      5          s          transport wózkiem zderzaka tylniego niklowanego

503      1          s          przygotowanie listwy do galwanizacji

503      2          s          faza 1 galwanizacji listwy przedniej prawej

503      3          s          faza 2 galwanizacji listwy przedniej prawej

503      4          s          faza 3 galwanizacji listwy przedniej prawej

503      5          s          transport wózkiem listwy przedniej prawej niklowanej

504      1          s          przygotowanie listwy do galwanizacji

504      2          s          faza 1 galwanizacji listwy przedniej lewej

504      3          s          faza 2 galwanizacji listwy przedniej lewej

504      4          s          faza 3 galwanizacji listwy przedniej lewej

504      5          s          transport wózkiem listwy przedniej lewej niklowanej

505      1          s          przygotowanie listwy do galwanizacji

505      2          s          faza 1 galwanizacji listwy tylniej prawej

505      3          s          faza 2 galwanizacji listwy tylniej prawej

505      4          s          faza 3 galwanizacji listwy tylniej prawej

505      5          s          transport wózkiem listwy tylniej prawej niklowanej

506      1          s          przygotowanie listwy do galwanizacji

506      2          s          faza 1 galwanizacji listwy tylniej lewej

506      3          s          faza 2 galwanizacji listwy tylniej lewej

506      4          s          faza 3 galwanizacji listwy tylniej lewej

506      5          s          transport wózkiem listwy tylniej lewej niklowanej

507      1          s          przygotowanie atrapy 1 do galwanizacji

507      2          s          faza 1 galwanizacji atrapy 1

507      3          s          faza 2 galwanizacji atrapy 1

507      4          s          faza 3 galwanizacji atrapy 1

507      5          s          transport wózkiem atrapy 1 niklowanej

508      1          s          przygotowanie atrapy 2 do galwanizacji

508      2          s          faza 1 galwanizacji atrapy 2

508      3          s          faza 2 galwanizacji atrapy 2

508      4          s          faza 3 galwanizacji atrapy 2

508      5          s          transport wózkiem atrapy 2 niklowanej

509      1          s          przygotowanie atrapy 3  do galwanizacji

509      2          s          faza 1 galwanizacji atrapy 3

509      3          s          faza 2 galwanizacji atrapy 3

509      4          s          faza 3 galwanizacji atrapy 3

509      5          s          transport wózkiem atrapy 3 niklowanej

 

gdzie :

j – produkt, półprodukt

k – operacja technologiczna

a – współczynnik zużycia

 

 

  1. b.    Czynności

 

Poniższa tabela przedstawia czynności, na które dzielą się operacje wykonywane w procesie galwanizacji na wydziale galwanizacji .

 

  j         k   a     a         Nazwa

501      1    1    s          przygotowanie zderzaka do galwanizacji

501      2    1    s          faza 1 galwanizacji zderzaka przedniego

501      3    1    s          faza 2 galwanizacji zderzaka przedniego

501      4    1    s          faza 3 galwanizacji zderzaka przedniego

501      5    1    s          dojazd wózka i załadunek

501      5    2    s          transport

501      5    3    s          wyładunek przed linia montażu samochodu

502      1    1    s          przygotowanie zderzaka do galwanizacji

502      2    1    s          faza 1 galwanizacji zderzaka tylniego

502      3    1    s          faza 2 galwanizacji zderzaka tylniego

502      4    1    s          faza 3 galwanizacji zderzaka tylniego

502      5    1    s          dojazd wózka i załadunek

502      5    2    s          transport

502      5    3    s          wyładunek przed linią montażu samochodu

503      1    1    s          przygotowanie listwy do galwanizacji

503      2    1    s          faza 1 galwanizacji listwy przedniej prawej

503      3    1    s          faza 2 galwanizacji listwy przedniej prawej

503      4    1    s          faza 3 galwanizacji listwy przedniej prawej

503      5    1    s          dojazd wózka i załadunek

503      5    2    s          transport

503      5    3    s          wyładunek przed linią montażu samochodu

504      1    1    s          przygotowanie listwy do galwanizacji

504      2    1    s          faza 1 galwanizacji listwy przedniej lewej

504      3    1    s          faza 2 galwanizacji listwy przedniej lewej

504      4    1    s          faza 3 galwanizacji listwy przedniej lewej

504      5    1    s          dojazd wózka i załadunek

504      5    2    s          transport

504      5    3    s          wyładunek przed linią montażu samochodu

505      1    1    s          przygotowanie listwy do galwanizacji

505      2    1    s          faza 1 galwanizacji listwy tylniej prawej

505      3    1    s          faza 2 galwanizacji listwy tylniej prawej

505      4    1    s          faza 3 galwanizacji listwy tylniej prawej

505      5    1    s          dojazd wózka i załadunek

505      5    2    s          transport

505      5    3    s          wyładunek przed linią montażu samochodu

506      1    1    s          przygotowanie listwy do galwanizacji

506      2    1    s          faza 1 galwanizacji listwy tylniej lewej

506      3    1    s          faza 2 galwanizacji listwy tylniej lewej

506      4    1    s          faza 3 galwanizacji listwy tylniej lewej

506      5    1    s          dojazd wózka i załadunek

506      5    2    s          transport

506      5    3    s          wyładunek przed linią montażu samochodu

507      1    1    s          przygotowanie atrapy 1 do galwanizacji

507      2    1    s          faza 1 galwanizacji atrapy 1

507      3    1    s          faza 2 galwanizacji atrapy 1

507      4    1    s          faza 3 galwanizacji atrapy 1

507      5    1    s          dojazd wózka i załadunek

507      5    2    s          transport

507      5    3    s          wyładunek przed linią montażu samochodu

508      1    1    s          przygotowanie atrapy 2 do galwanizacji

508      2    1    s          faza 1 galwanizacji atrapy 2

508      3    1    s          faza 2 galwanizacji atrapy 2

508      4    1    s          faza 3 galwanizacji atrapy 2

508      5    1    s          dojazd wózka i załadunek

508      5    2    s          transport

508      5    3    s          wyładunek przed linią montażu samochodu

509      1    1    s          przygotowanie atrapy 3  do galwanizacji

509      2    1    s          faza 1 galwanizacji atrapy 3

509      3    1    s          faza 2 galwanizacji atrapy 3

509      4    1    s          faza 3 galwanizacji atrapy 3

509      5    1    s          dojazd wózka i załadunek

509      5    2    s          transport

509      5    3    s          wyładunek przed linia montażu samochodu

 

gdzie :

j – produkt, półprodukt

k – operacja technologiczna

a – czynność technologiczna

a – współczynnik zużycia