Posts Tagged ‘prace magisterskie licencjackie’

W zdjęciach wykonywanych metodą cyfrową można również zastosować solaryzację, czyli zamienianie negatywu w pozytyw, inne niż w przypadku solaryzacji w fotografii tradycyjnej. Aparaty do fotografii cyfrowej znajdują się obecnie w stadium burzliwego rozwoju, a tempo ich udoskonalania jest bardzo szybkie. Technologia ta ma przed sobą świetlaną przyszłość, a zwłaszcza w dziedzinie fotografii barwnej. Przy obróbce cyfrowej zdjęć kolorowych istnieje dużo więcej, niż jedna w fotografii barwnej tradycyjnej, metod poprawiania i kreowania kolorów. Program komputerowy do obróbki zdjęć pozwala na zmiany kolorystyczne w obrębie pewnego wyselekcjonowanego obszaru, bez zmieniania kolorystyki reszty zdjęcia. Obszar wyselekcjonowany do zmian może być zakreślony ostro, ale można również wyselekcjonować obszar o krawędziach dowolnie nieostrych. Najlepszym programem do tego rodzaju obróbki fotografii jest niewątpliwie program Photoshop, który samych tylko metod korekcji barw zawiera bardzo wiele.
Oto niektóre z nich : Color Balance – przypomina metody korekcji barwnej przy powiększeniach kolorowych, Brightness / Contrast – (jasność – kontrast) regulacja jasności z kontrastem, Hue / Saturation – (odcień – nasycenie) korekcja barwna dokonywana przez zmianę nasycenia w całej gamie barw, albo w poszczególnych odcieniach, Replace Color – umożliwia przesuwanie barw w obrębie zaznaczonego obszaru bliskich kolorów, Selective Color – najbardziej subtelna i wyrafinowana metoda korekcji koloru – możliwość zmian koloru w obszarze koloru, na przykład: zmiany żółtego zawartego w kolorze czerwonym, ale także na przykład zmiany żółtego zawartego w kolorze żółtym, Levels – sposób zmian jaskrawości w dowolnym kanale z pomocą suwaków, Curves – zmiany jaskrawości w dowolnym kanale z pomocą krzywych (wykresów), To tylko zaledwie kilka z metod korekcji barwnej. Zauważyć można, jak olbrzymie jest pole do popisu w zakresie zmian barwy, w stosunku do tradycyjnych metod stosowanych przy kopiowaniu barwnych odbitek. To właśnie metody obróbki kolorystycznej, niezwykłe bogactwo metod pracy nad kolorem, stanowią zachętę do zajęcia się fotografią cyfrową. Czynności, nad którymi dawniej zawodowy retuszer musiał się bardzo napracować, a które na formacie małoobrazkowym są w zasadzie niewykonalne, można przeprowadzić na komputerze i to w warunkach luksusowych.
Klonowanie. W wielkim uproszczeniu można podać, że służy ono do retuszu zdjęcia z kurzu, zadrapań ale również pozwala pozbyć się niepotrzebnych elementów. Polega ono na pobraniu obranego fragmentu obrazu i wstemplowaniu go w miejsce, które chcemy zmienić. Klonowanie można również wykorzystać do powielania elementów obrazu. Wielkim dobrodziejstwem programu Photoshop jest możliwość wyselekcjonowania dowolnego obszaru, który będzie poddawany obróbce w tym programie. Ale nie koniec na tym. Można zadać selekcji dowolną jakość, to znaczy tworzyć selekcję nie tylko ostrych, ale i nieostrych obszarów. Wykorzystując dokładną selekcję mamy olbrzymie możliwości. Po wyselekcjonowaniu upatrzonego przedmiotu, obojętnie, czy jest on ostry, czy nie, możemy go przekopiować w dowolne miejsce tego samego, lub innego zdjęcia. Jest to metoda dokładniejsza, niż powielanie za pomocą klonowania. Prostą czynnością programu Photoshop jest także korygowanie perspektywy, zmienianie skali niektórych elementów, inne sposoby deformacji tych elementów.
Warstwy, to sposób na nałożenie na siebie dowolnej ilości zdjęć, tak, aby się wzajemnie przenikały, przy czym stopień przenikania może być dowolny i co więcej, może być zmienny w różnych obszarach kadru. Filtrów w programie Photoshop jest ogromna ilość. Umiejętnie i w sposób dojrzały użyte potrafią dać znakomite efekty.
Program Photoshop jest głównie przystosowany dla tych, którzy zastanawiają się nad sensem komputerowej obróbki fotografii. Jest narzędziem genialnym, ale, tak jak każde narzędzie, w rękach człowieka przygotowanego profesjonalnie i kulturowo do tego, co robi.

O zarysie koncepcji aparatu fotograficznego można mówić dopiero, gdy neapolitańczyk Jan Baptysta Porta do skonstruowanej przez siebie w 1588 roku kamery obskury zamontował soczewkę. Aby to urządzenie stało się aparatem fotograficznym, należałoby w miejsce, gdzie powstaje obraz, zamontować materiał światłoczuły. Zanim do tego doszło minęły jeszcze blisko trzy wieki.
W XVII i XVIII wieku kamera obskura stała się bardzo popularna wśród artystów malarzy. Aby wykorzystać ją do rysowania, w celu ułatwienia przenoszenia i otrzymywania nie odwróconych obrazów, nadawano jej rozmaite kształty. Pojawiły się więc ciemnie rysunkowe, w których umieszczano lustra pod kątem 45° do osi optycznej, co umożliwiało artystom rysowanie widocznego obrazu poziomo na pulpicie umieszczonym w odległości równej ogniskowej soczewki. Dzięki konstrukcji składanej zmniejszały się wymiary ciemni rysunkowych i łatwiejszy był ich transport.
Innym urządzeniem, wykorzystywanym przez artystów malarzy, a później ściśle związanymi z fotografią, jest rzutnik, zwany też lampą projekcyjną. Najstarsze tego typu urządzenia, których zasada działania jest stosowana we wszystkich współczesnych powiększalnikach, były nazywane latarniami magicznymi lub czarnoksięskimi (łac. laterna magica). Powszechne zastosowanie znalazły na początku XVII wieku.
Zarówno w kamerze obskurze, jak i w latarni magicznej obraz powstawał dzięki światłu. Pozostał problem, jak ten uzyskany obraz „zatrzymać”. Na pomoc fizykom i matematykom przyszli chemicy. To dzięki nim w miejscu, gdzie w kamerze obskurze powstaje obraz zamontowano materiał światłoczuły. W momencie, gdy udało się go utrwalić, kamera obskura stała się aparatem fotograficznym.
O ile do wynalezienia kamery obskury przyczynił się przypadek, o tyle wykonanie pierwszego zdjęcia zawdzięczamy wielowiekowej żmudnej pracy chemików, choć często milowe kroki w tej dziedzinie następowały dość przypadkowo. Nie od razu, obserwując pewne zjawiska zachodzące na skutek działania światła, kojarzono je z tym, co współcześnie nazywamy światłoczułością. Tak było w przypadku zaobserwowania czernienia azotanu srebra AgNO3 pod wpływem światła.