Posts Tagged ‘Megatrendy’

MEGATRENDY

l Uniformizacja gospodarki

l Trzecia fala demokratyzacji

l Homogenizacja vs hybrydyzacja kultury

 – przyczyny czy konsekwencje globalizacji?

l Sprzężenia zwrotne i napięcia procesu globalizacji

 

Megatrendy

 

Ø Pojęcie wprowadzone w 1982 r. przez Johna Naisbitta na określenie głównych tendencji prowadzących do fundamentalnych strukturalnych zmian współczesnych społeczeństw.

Ø Nawiązuje do cech charakteryzujących społeczeństwo postindustrialne (termin wprowadzony przez Daniela Bella w 1974 r.)

Ø Definicja: najbardziej podstawowe tendencje, występujące w skali globalnej na poziomie makroekonomicznym i makrospołecznym, prowadzące do radykalnych zmian strukturalnych we współczesnych społeczeństwach.

 

Czy globalizacja prowadzi do uniformizacji gospodarki w skali światowej?

l Zasadnicze znaczenie przy ocenie globalizacji na arenie ekonomicznej  ma rozróżnienie poszczególnych form czy też rynków globalizacji.

l Dane potwierdzają na ogół pozytywny wpływ globalizacji na rynek towarów i zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

l Znacznie mniej oczywisty jest swobodny i żywiołowy, niczym niekontrolowany przepływ kapitału, zwłaszcza o charakterze spekulacyjnym i wiążące się z tym ryzyko.