Posts Tagged ‘Kwestia ceny sprzedawanej do sieci.’

W rozporządzeniu w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł niekonwencjonalnych oraz zakresu tego obowiązku z dnia 15 grudnia 2000 [12], zobowiązano zakłady energetyczne do zakupu energii elektrycznej bez narzucania z góry ustalonej ceny za tą energię. Stwierdza się w nim również, iż wypełnienie obowiązku zakupu energii z OŹE wystąpi wtedy, gdy „udział ilości energii elektrycznej wytworzonej w źródłach niekonwencjonalnych i odnawialnych w wykonanej całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej przez dane przedsiębiorstwo energetyczne wynosi nie mniej niż:

  a) 2,4% w 2001 r.,

  b) 2,5 % w 2002 r.,

  c) 2,65 % w 2003 r.,

  d) 2,85 % w 2004 r.,

  e) 3,1% w 2005 r.,

  f) 3,6 % w 2006 r.,

  g) 4,2% w 2007 r.,

  h) 5,0% w 2008 r.   

   i) 6,0% w 2009 r.,

   j) 7,5% w 2010 r. i latach następnych ”[22].

 

Nowe rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.