Posts Tagged ‘aparat fotograficzny’

O zarysie koncepcji aparatu fotograficznego można mówić dopiero, gdy neapolitańczyk Jan Baptysta Porta do skonstruowanej przez siebie w 1588 roku kamery obskury zamontował soczewkę. Aby to urządzenie stało się aparatem fotograficznym, należałoby w miejsce, gdzie powstaje obraz, zamontować materiał światłoczuły. Zanim do tego doszło minęły jeszcze blisko trzy wieki.
W XVII i XVIII wieku kamera obskura stała się bardzo popularna wśród artystów malarzy. Aby wykorzystać ją do rysowania, w celu ułatwienia przenoszenia i otrzymywania nie odwróconych obrazów, nadawano jej rozmaite kształty. Pojawiły się więc ciemnie rysunkowe, w których umieszczano lustra pod kątem 45° do osi optycznej, co umożliwiało artystom rysowanie widocznego obrazu poziomo na pulpicie umieszczonym w odległości równej ogniskowej soczewki. Dzięki konstrukcji składanej zmniejszały się wymiary ciemni rysunkowych i łatwiejszy był ich transport.
Innym urządzeniem, wykorzystywanym przez artystów malarzy, a później ściśle związanymi z fotografią, jest rzutnik, zwany też lampą projekcyjną. Najstarsze tego typu urządzenia, których zasada działania jest stosowana we wszystkich współczesnych powiększalnikach, były nazywane latarniami magicznymi lub czarnoksięskimi (łac. laterna magica). Powszechne zastosowanie znalazły na początku XVII wieku.
Zarówno w kamerze obskurze, jak i w latarni magicznej obraz powstawał dzięki światłu. Pozostał problem, jak ten uzyskany obraz „zatrzymać”. Na pomoc fizykom i matematykom przyszli chemicy. To dzięki nim w miejscu, gdzie w kamerze obskurze powstaje obraz zamontowano materiał światłoczuły. W momencie, gdy udało się go utrwalić, kamera obskura stała się aparatem fotograficznym.
O ile do wynalezienia kamery obskury przyczynił się przypadek, o tyle wykonanie pierwszego zdjęcia zawdzięczamy wielowiekowej żmudnej pracy chemików, choć często milowe kroki w tej dziedzinie następowały dość przypadkowo. Nie od razu, obserwując pewne zjawiska zachodzące na skutek działania światła, kojarzono je z tym, co współcześnie nazywamy światłoczułością. Tak było w przypadku zaobserwowania czernienia azotanu srebra AgNO3 pod wpływem światła.