Archiwum dla Styczeń, 2016

Zwrot „TCP/IP” jest skrótem określającym duży zbiór protokołów i usług wymaganych do komunikacji sieciowej pomiędzy systemami komputerowymi. W zależności od implementacji, TCP/IP obejmuje składniki systemu operacyjnego, polecenia i programy użytkownika, programy administracyjne, pliki konfiguracyjne i sterowniki urządzeń oraz jądro i biblioteki, od których to wszystko jest uzależnione.

Rysunek poniżej przedstawia typową sieć TCP/IP, zawierającą kilka rodzajów połączeń sieciowych. Każdy system komputerowy w sieci jest nazywany hostem (w niektórych leksykonach sieciowych także węzłem}.

W tym przykładzie wszystkie systemy są wszystkie połączone w sieć lokalną (LAN),

praca

Rysunek 9 Źródło własne

Hosty krajów są połączone za pomocą Ethernetu.

Jedna z podstawowych cech Ethernetu została pokazana na diagramie. Wszystkie hosty w sieci Ethernet są logicznie połączone z każdą inną maszyną. Aby skomunikować się z komputerem, system wysyła wiadomość do sieci Ethernet, gdzie dociera ona do docelowego hosta w jednym kroku. Dla odmiany, w drugiej sieci wiadomości pomiędzy duncan i puck muszą być najpierw obsłużone przez dwa inne hosty, co w ten sposób zabiera trzy hopy [1]. Jeżeli druga sieć działa z tą samą prędkością co Ethernet (10 Mbps), może być to wadą – jednak jeżeli jest to sieć FDDI (działająca z prędkością 100 Mbps), większa liczba hopów nie ma znaczenia.

System romeo pracuje jako gateway [2] pomiędzy dwoma podsieciami. Jest częścią obu podsieci i przekazuje dane z jednej do drugiej. Istnieją komputery specjalnego przeznaczenia, które wyznaczone, by być gatewayami i niczym innym, ale w wielu sieciach dodaje się jedynie dodatkową kartę sięciową do mniej obciążonej stacji roboczej, tak jak w tym przykładzie.

[1] Licznik przeskoków (angielskie hop count), liczba bram, przez które przechodzi pakiet w protokole FLIP, służąca jako oszacowanie odległości adresata od źródła komunikatu.

[2] Brama, (angielskie gateway) – komputer ogólnego przeznaczenia, obrany w sieci do pełnienia funkcji rutera, czyli do wytyczania tras komunikatów