Archiwum dla Grudzień, 2015

Zakładka Bindings (Powiązania) apletu Network panelu sterowania pozwala na wyświetlanie i modyfikowanie powiązań sieciowych (ang. bindings): zdefiniowanych ścieżek, przez które różne warstwy sieci łączą sprzęt, protokoły i usługi. Rysunek pokazuje hierarchię sieci z punktu widzenia zainstalowanych kart sieciowych (w tym systemie jest tylko jedna). Ta sama informacja może być również obejrzana z punktu widzenia protokołów lub usług sieciowych.

Apletu panelu sterowania można używać na wiele sposobów. Na przykład, jeżeli zainstalowanych jest kilka kart sieciowych w systemie, możemy określić, który protokół wykorzystuje daną kartę, blokując niechciane powiązania przez wyświetlenie ich w formacie zorientowanym na protokoły. Można również określić kolejność, zmieniając ją za pomocą przycisków Move Up (W górę) i Move Down (W dół), w której dany protokół lub usługa będzie wykorzystywała urządzenia sieciowe.