Archiwum dla Listopad, 2015

Zanim użytkownicy będą mogli się logować do domeny Windows NT z nowego systemu, musi on być znany podstawowemu kontrolerowi domeny (PDC). Istnieją na to dwa sposoby: z PDC lub z nowego systemu.

W PDC trzeba użyć programu Server Manager do stworzenia konta komputera dla nowego systemu przez ścieżkę menu Computer->Add to Domain…. Uzyskane w ten sposób okno dialogowe jest pokazane na rysunku.

Po wypełnieniu okna naciśnięcie przycisku Add dodaje system do domeny.

Alternatywnie w nowym systemie można użyć przycisku Change zakładki Identification w aplecie Network panelu sterowania, by dodać go do domeny (lub zmienić domenę). Pojawi się okno dialogowe Identification Changes (pokazane na rysunku). Dolną część wykorzystujemy do utworzenia konta nowego komputera w żądanej domenie, podając nazwę użytkownika i hasło dla konta o uprawnieniach administratora.