Archiwum dla Wrzesień, 2015

Choć cel jest nieco inny niż dwóch funkcji rozwiązywania nazw, które omawiałem wcześniej, protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol) spełnia podobną funkcję. Używa się go do dynamicznego przydzielania adresów IP hostom w sieci. Usługa ta jest pomyślana w sposób umożliwiający zmniejszenie konfiguracji pojedynczej stacji roboczej. Usługa jest konieczna do podłączenia systemu do sieci. Ma to szczególne zastosowanie w systemach, których lokalizacja się często zmienia (np. laptopy).

Jak poprzednio pokazałem system staje się klientem DHCP przez zakładkę Identification opcji Properties protokołu TCP/IP W takich systemach można używać polecenia ipconfig, by zobaczyć, jaki jest aktualny adres IP:

C:\> ipconfig Windows NT IP Configuration

Ethernet adapter elpc3rl:

IP Address……………….: 10.1.13.100

Subnet Mask…………….: 255.255.255.0

Wynik działania polecenia ipconfig wskazuje, że system ten aktualnie używa adresu IP 10.1.13.100.

Usługa DHCP przydziela adres IP żądanemu hostówi na zadany okres (nazywany dzierżawą) i wykorzystuje do tego następujący proces:

  • System żądający (klient) rozsyła pakiet DHCP Discover (port 67 UDP).
  • Serwery DHCP odpowiadają pakietem DHCP Offer (port 68 UDP), zawierającym adres IP maskę podsieci, adres IP serwera i okres dzierżawy. Serwer rezerwuje oferowany adres do czasu, aż nie zostanie on zaakceptowany lub odrzucony, czy też nie upłynie czas oczekiwania.
  • Klient wybiera adres IP i rozsyła pakiet DHCP Request. Wszystkie serwery, poza tym, którego adres został zaakceptowany, zwalniają swoje rezerwacje.
  • Wybrany serwer wysyła pakiet DHCP Acknowledge do klienta.
  • Gdy czas dzierżawy upłynie w 50%, klient próbuje ją odnowić. Praca trwa do upływu 87/5 % czasu. Jeżeli druga próba również się nie powiedzie, klient będzie szukał nowego serwera.

Jak pokazuje powyższy opis, usługa DHCP zależy w dużym stopniu od komunikatów rozgłoszeniowych i może powodować duże natężenie ruchu w sieci.

Microsoft DHCP Server jest zintegrowany z DNS i WINS w systemach serwera Windows NT.

10.20. Konfigurowanie serwera DHCP

Wykonanie opisanych poniżej czynności spowoduje, że serwer Windows NT będzie działał jako serwer DHCP:

  • Dodajemy usługę sieciową Microsoft DHCP Server do systemu, jeżeli istnieje taka potrzeba (przez przycisk Add zakładki Services apletu Network panelu sterowania).
  • Uruchamiamy narzędzie DHCP Manager (dostępne również przez polecenie dhcpadmn). Wybieramy z listy odpowiedni serwer, dodając go w razie potrzeby.
  • Tworzymy nową pulę (ang. scope): nazwaną grupę adresów IP którą serwer ma prawo przydzielać. Można to zrobić przez ścieżkę menu Scope->Create…..