Archiwum dla Sierpień, 2015

Routing jest procesem, dzięki któremu pakiety znajdują drogę z systemu źródłowego do ich przeznaczenia. Podobnie jak w rozwiązywaniu nazw, istnieje wiele opcji konfiguracji routingu w sieci lokalnej:

    • Jeżeli sieć lokalna (LAN) składa się z pojedynczej wyizolowanej sieci Ethernet, tak naprawdę nie jest potrzebny żaden routing, gdyż wszystkie hosty są natychmiast widoczne dla innych. W Properties protokołu TCP/IP można wpisać gatewaya do przyległych sieci LAN. Domyślny gateway jest określony w polu Default Gateway zakładki IP Address, a przycisk Advanced tego okna dialogowego może być używany do podania dodatkowych gatewayów.
  • Bardziej złożony routing statyczny można skonfigurować wydając polecenie route.

 

  • Różne sieci LAN można połączyć dzięki routerom (hostom gateway, które działają jak routery), które dynamicznie odnajdują najlepszą drogę do celu.