Archiwum dla Lipiec, 2015

Narzędzie administracyjne Server Manager (dostępne również za pomoce polecenia srvmgr) można także wykorzystać do wielu zadań zarządzania systemem:

  • Wysyłanie komunikatów do wszystkich użytkowników dowolnego systemu w obrębie domeny.
  • Uruchamianie i zatrzymywanie usług Windows NT w dowolnym systemie w obrębie domeny.
  • Zarządzanie zasobami dzielonymi w dowolnym systemie w obrębie domeny.
  • Wyświetlanie aktualnego wykorzystania zasobów dzielonych dla dowolnego systemu w domenie.
  • Zarządzanie usługą replikacji katalogów.
  • Dodawanie i usuwanie systemów z domeny.
  • Największe znaczenie dla naszych obecnych rozważań mają funkcje konfigurowania i synchronizacji kontrolerów domeny.
  • Synchronizowanie danych na zapasowych kontrolerach domeny

Dane na zapasowych kontrolerach domeny (BDC) są automatycznie synchronizowane z danymi na podstawowym kontrolerze domeny (PDC) w określonych odstępach czasu. Gdy do domeny dodawany jest nowy kontroler zapasowy, wykonywana jest pełna synchronizacja całej zawartości baz danych domeny. Następnie, gdy to możliwe, wykonywane są częściowe synchronizacje. Częściową synchronizację możemy wymusić używając ścieżki menu Computer-> Synchronize with Primary Domain Controller w programie Server Manager.

PDC przechowuje listę zmian jego danych w buforze nazywanym logiem zmian. Gdy BDC żąda synchronizacji danych, wysyła mu z logu wszystkie zmiany, które zostały dodane od poprzedniej synchronizacji. Log zmian jest buforem okrężnym, a więc najstarsze dane są nadpisywane, gdy się zapełni. Jeżeli jakiś wpis, który nie został wysłany do BDC, jest nadpisywany, PDC wykonuje pełną synchronizację z systemem przy następnym żądaniu danych. Takie synchronizacje są czasochłonne i najlepiej, w miarę możliwości ich unikać.