Archiwum dla Maj, 2013

Przykładem (jednym z procesów) przebiegających z udziałem związków rtęci jest produkcja aldehydu octowego. Wskaźniki emisji rtęci z produkcji aldehydu octowego wyznaczono na podstawie pomiarów wykonanych w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu [22]. Tak jak w pozostałych wypadkach przy wyznaczaniu wskaźników emisji z innych źródeł emisji, wyznaczono emisję nie tylko do powietrza atmosferycznego, ale wykonano bilans rtęci po stronie wejściowej do procesu i w strumieniach opuszczających wytwórnię. Okazało się, że główny strumień emisji rtęci do środowiska stanowią osady ściekowe, gdzie masa rtęci, emitowana do środowiska, w przeliczeniu na 1 Mg wyprodukowanego aldehydu octowego wynosi 193,6 g Hg/Mg wyprodukowanego aldehydu. Wskaźnik emisji rtęci do powietrza atmosferycznego z procesu produkcyjnego aldehydu octowego wyznaczono na:

We = 1,2 g Hg/Mg

Kolejnym przykładem procesów przebiegających z udziałem związków rtęci jest produkcja chloru. Wskaźnik emisji rtęci z produkcji chloru metodą bezprzeponowej elektrolizy chlorku sodu na katodzie rtęciowej wyznaczono na podstawie pomiarów emisji w Zakładach Azotowych w Tarnowie [18]. Okazało się, że podstawowym problemem związanym z emisją rtęci z tego procesu jest jej emisja z odprowadzanymi ściekami i z odpadami stałymi. Zorganizowana emisja rtęci do powietrza atmosferycznego z tego procesu stanowi tylko 3,6% jej całkowitej emisji do środowiska wynika to z przeprowadzonego bilansu rtęci w strumieniach wyjściowych. Wyznaczony wskaźnik emisji rtęci do powietrza atmosferycznego w przeliczeniu na 1 Mg wyprodukowanego chloru wynosi:

We = 3,66 g Hg/Mg

Średni europejski wskaźnik emisji rtęci z procesów produkcji chloru z wykorzystaniem w elektrolizie katod rtęciowych wynosi 4 g/Mg chloru [31]. Jako pozostałe produkty uboczne powstają: zanieczyszczony rtęcią szlam ściekowy i odpady stałe zawierające ok. 4 % rtęci.