Archiwum dla Marzec, 2013

Wyniki z przeprowadzonej symulacji można przedstawić w dwóch formach : raportów i wykresów. Raporty są przedstawiane w postaci tabel, natomiast wykresy można otrzymywać w dowolnej formie.

Przedstawienie danych z programie Taylor II  

Taylor II Model Documentation   Date: 16-09-1999  Time: 12:39

=================================================================

GENERAL REMARKS

—————

galwansk.SIM consists of 49 elements, 55 jobs and 55 stages.

Time representation is as follows: 60 units make 1 minute,

60 minutes make 1 hour, 8 hours make 1 day.

The systemsize has been changed to 1200.

At request usertli will be executed.

TABLE 1: Element parameters

—————————

ELEM       NAME    T  CAP EXIT QUEU   MTBF            MTTR

NR                        COND DISC   par1 dis par2   par1 dis par2

__________ _______ _ ____ ____ ____ ______ ___ ____ ______ ___ ____

0:e1       Buff_34 B 1000      Fifo

0:e2       Buff_35 B 1000      Fifo

0:e3       Buff_36 B 1000      Fifo

0:e4       Buff_37 B 1000      Fifo

0:e5       Buff_38 B 1000      Fifo

0:e6       Buff_39 B 1000      Fifo

0:e7       Buff_40 B 1000      Fifo

0:e8       Buff_41 B 1000      Fifo

0:e9       Buff_42 B 1000      Fifo

0:e10      Buff_43 B 3000      Fifo

0:1:e1     Buff_1  B   20   *  Fifo

0:1:e2     Buff_8  B   20   *  Fifo

0:1:e3     Buff_8  B   80   *  Fifo

0:1:e4     Buff_7  B   80   *  Fifo

0:1:e5     Aid_9   A    1      Fifo

0:1:e11    Przyg1  M   10      Fifo        TLI             TLI

0:1:e12    Faza11  M   10      Fifo        TLI             TLI

0:1:e13    Faza12  M   10      Fifo        TLI             TLI

0:1:e14    Faza13  M   10      Fifo        TLI             TLI

0:2:e1     Buff_9  B   30   *  Fifo

0:2:e2     Buff_10 B   30   *  Fifo

0:2:e3     Buff_11 B   30   *  Fifo

0:2:e4     Buff_12 B  120   *  Fifo

0:2:e5     Buff_13 B  120   *  Fifo

0:2:e6     Buff_14 B  120   *  Fifo

0:2:e7     Aid_20  A    1      Fifo

0:2:e21    Przyg21 M   15      Fifo        TLI             TLI

0:2:e22    Faza21  M   15      Fifo        TLI             TLI

0:2:e23    Faza22  M   15      Fifo        TLI             TLI

0:2:e24    Faza23  M   15      Fifo        TLI             TLI

0:3:e1     Buff_19 B   40   *  Fifo

0:3:e2     Buff_20 B   40   *  Fifo

0:3:e3     Buff_21 B   40   *  Fifo

0:3:e4     Buff_22 B   40   *  Fifo

0:3:e5     Buff_23 B  160   *  Fifo

0:3:e6     Buff_24 B  160   *  Fifo

0:3:e7     Buff_25 B  160   *  Fifo

0:3:e8     Buff_26 B  160   *  Fifo

0:3:e9     Aid_33  A    1      Fifo

0:3:e31    Przyg3  M   20      Fifo        TLI             TLI

0:3:e32    Faza31  M   20      Fifo        TLI             TLI

0:3:e33    Faza32  M   20      Fifo        TLI             TLI

0:3:e34    Faza33  M   20      Fifo        TLI             TLI

0:4:e1     Aid_37  A    1      Fifo

0:4:e2     Mach_32 M   40      Lifo

0:4:e3     Mach_33 M   60      Lifo

0:4:e4     Mach_34 M   80      Fifo

0:4:e5     Aid_38  A    1      Fifo

0:4:e6     Aid_39  A    1      Fifo

Gdzie :

–       ELEM NR – numer elementu

–       NAME – nazwa

–       T – typ elementu

–       CAP – pojemność

–       EXIT COND – warunek wyjściowy

–       QUEU DISC – reguła priorytetu

–       MTBF – awarie

–       MTTR – czas awarii

TABLE 3: Job parameters

———————–

JOB        NAME     ELEM         JOBTIME        BATCH IN       OUTBATCH

NR                               par1 dis par2  par1 dis par2  par1 dis par2

__________ ________ __________ ______ ___ ____ _____ ___ ____ _____ ___

0:j1       E34:J2   0:e1                       10.00          10.00

0:j2       E35:J1   0:e2                       10.00          10.00

0:j3       E36:J1   0:e3                       15.00          15.00

0:j4       E37:J1   0:e4                       15.00          15.00

0:j5       E38:J1   0:e5                       15.00          15.00

0:j6       E39:J1   0:e6                       20.00          20.00

0:j7       E40:J1   0:e7                       20.00          20.00

0:j8       E41:J1   0:e8                       20.00          20.00

0:j9       E42:J1   0:e9                       20.00          20.00

0:j10      E43:J1   0:e10                       1.00           1.00

0:1:j1     E1:J1    0:1:e1                     10.00          10.00

0:1:j2     E8:J4    0:1:e2                     10.00          10.00

0:1:j3     E8:J1    0:1:e3                     40.00          40.00

0:1:j4     E7:J1    0:1:e4                     40.00          40.00

0:1:j5     E9:J2    0:1:e5                      1.00           1.00

0:1:j11    E3:J1    0:1:e11           TLI      10.00          10.00

0:1:j12    E4:J1    0:1:e12    300.00          10.00          10.00

0:1:j13    E5:J1    0:1:e13    300.00          10.00          10.00

0:1:j14    E6:J1    0:1:e14    300.00          10.00          10.00

0:2:j1     E9:J1    0:2:e1                     15.00          15.00

0:2:j2     E10:J1   0:2:e2                     15.00          15.00

0:2:j3     E11:J2   0:2:e3                     15.00          15.00

0:2:j4     E12:J2   0:2:e4                     60.00          60.00

0:2:j5     E13:J1   0:2:e5                     60.00          60.00

0:2:j6     E14:J1   0:2:e6                     60.00          60.00

0:2:j7     E20:J2   0:2:e7                      1.00           1.00

0:2:j9     23E17:J1 0:2:e23    300.00          15.00          15.00

0:2:j21    E15:J1   0:2:e21           TLI      15.00          15.00

0:2:j22    E16:J1   0:2:e22    300.00          15.00          15.00

0:2:j24    E18:J1   0:2:e24    300.00          15.00          15.00

0:3:j1     E19:J1   0:3:e1                     20.00          20.00

0:3:j2     E20:J1   0:3:e2                     20.00          20.00

0:3:j3     E21:J1   0:3:e3                     20.00          20.00

0:3:j4     E22:J1   0:3:e4                     20.00          20.00

0:3:j5     E23:J1   0:3:e5                     80.00          80.00

0:3:j6     E24:J1   0:3:e6                     80.00          80.00

0:3:j7     E25:J1   0:3:e7                     80.00          80.00

0:3:j8     E26:J1   0:3:e8                     80.00          80.00

0:3:j9     E33:J4   0:3:e9                      1.00           1.00

0:3:j31    E27:J1   0:3:e31           TLI      20.00          20.00

0:3:j32    E28:J1   0:3:e32    300.00          20.00          20.00

0:3:j33    E29:J1   0:3:e33    300.00          20.00          20.00

0:3:j34    E30:J1   0:3:e34    300.00          20.00          20.00

0:4:j1     E37:J2   0:4:e1                      1.00           1.00

0:4:j2     E38:J2   0:4:e5                      1.00           1.00

0:4:j3     E39:J2   0:4:e6                      1.00           1.00

0:4:j11    E32:J1   0:4:e2            TLI      40.00          40.00

0:4:j12    E31:J2   0:4:e2                  TLI      40.00          40.00

0:4:j13    E31:J3   0:4:e2                  TLI      40.00          40.00

0:4:j21    E33:J1   0:4:e3            TLI      60.00          60.00

0:4:j22    E32:J2   0:4:e3                  TLI      60.00          60.00

0:4:j23    E32:J3   0:4:e3                  TLI      60.00          60.00

0:4:j31    E34:J1   0:4:e4            TLI      80.00          80.00

0:4:j32    E33:J2   0:4:e4                  TLI      80.00          60.00

0:4:j33    E33:J3   0:4:e4                  TLI      80.00          80.00

Gdzie :

–       JOB NR – numer czynności

–       NAME – nazwa

–       ELEM – element

–       JOBTIME – czas wykonania czynności

–       BATCH IN – partia

–       OUTBACH – partia wyjściowa

TABLE 4: Job parameters

———————–

JOB        NAME     ELEM       AID

NR

__________ ________ __________ ___

0:j1       E34:J2   0:e1

0:j2       E35:J1   0:e2

0:j3       E36:J1   0:e3

0:j4       E37:J1   0:e4

0:j5       E38:J1   0:e5

0:j6       E39:J1   0:e6

0:j7       E40:J1   0:e7

0:j8       E41:J1   0:e8

0:j9       E42:J1   0:e9

0:j10      E43:J1   0:e10

0:1:j1     E1:J1    0:1:e1

0:1:j2     E8:J4    0:1:e2

0:1:j3     E8:J1    0:1:e3

0:1:j4     E7:J1    0:1:e4

0:1:j5     E9:J2    0:1:e5

0:1:j11    E3:J1    0:1:e11     *

0:1:j12    E4:J1    0:1:e12

0:1:j13    E5:J1    0:1:e13

0:1:j14    E6:J1    0:1:e14

0:2:j1     E9:J1    0:2:e1

0:2:j2     E10:J1   0:2:e2

0:2:j3     E11:J2   0:2:e3

0:2:j4     E12:J2   0:2:e4

0:2:j5     E13:J1   0:2:e5

0:2:j6     E14:J1   0:2:e6

0:2:j7     E20:J2   0:2:e7

0:2:j9     23E17:J1 0:2:e23

0:2:j21    E15:J1   0:2:e21     *

0:2:j22    E16:J1   0:2:e22

0:2:j24    E18:J1   0:2:e24

0:3:j1     E19:J1   0:3:e1

0:3:j2     E20:J1   0:3:e2

0:3:j3     E21:J1   0:3:e3

0:3:j4     E22:J1   0:3:e4

0:3:j5     E23:J1   0:3:e5

0:3:j6     E24:J1   0:3:e6

0:3:j7     E25:J1   0:3:e7

0:3:j8     E26:J1   0:3:e8

0:3:j9     E33:J4   0:3:e9

0:3:j31    E27:J1   0:3:e31     *

0:3:j32    E28:J1   0:3:e32

0:3:j33    E29:J1   0:3:e33

0:3:j34    E30:J1   0:3:e34

0:4:j1     E37:J2   0:4:e1

0:4:j2     E38:J2   0:4:e5

0:4:j3     E39:J2   0:4:e6

0:4:j11    E32:J1   0:4:e2      *

0:4:j12    E31:J2   0:4:e2            *

0:4:j13    E31:J3   0:4:e2            *

0:4:j21    E33:J1   0:4:e3      *

0:4:j22    E32:J2   0:4:e3            *

0:4:j23    E32:J3   0:4:e3            *

0:4:j31    E34:J1   0:4:e4      *

0:4:j32    E33:J2   0:4:e4            *

0:4:j33    E33:J3   0:4:e4            *

ROUTE LISTING

————-

ROUTE      STAGE       NAME  USES   SEND

NR         NR                JOBNR    TO

__________ ___________ _____ _____ _____________________________________________

0:r1       0:s1        R5:34     1 select 1 from 0:1:e1

0:r1       0:s2        R5:35     2 select 1 from 0:1:e2

0:r1       0:s3        R5:36     3 select 1 from 0:2:e1

0:r1       0:s4        R5:37     4 select 1 from 0:2:e2

0:r1       0:s5        R5:38     5 select 1 from 0:2:e3

0:r1       0:s6        R5:39     6 select 1 from 0:3:e1

0:r1       0:s7        R5:40     7 select 1 from 0:3:e2

0:r1       0:s8        R5:41     8 select 1 from 0:3:e3

0:r1       0:s9        R5:42     9 select 1 from 0:3:e4

0:r1       0:s10       R5:43    10     0

0:1:r1     0:1:s1      R1:1      1    11

0:1:r1     0:1:s2      R1:8      2    11

0:1:r1     0:1:s3      R1:8      3 select 1 from 0:4:e2

0:1:r1     0:1:s4      R1:7      4 select 1 from 0:4:e2

0:1:r1     0:1:s5      R1:9      5     0

0:1:r1     0:1:s11     R1:3     11    12

0:1:r1     0:1:s12     R1:4     12    13

0:1:r1     0:1:s13     R1:5     13    14

0:1:r1     0:1:s14     R1:6     14 select 1 from 3,4 order -lastentrytime[L]

0:2:r1     0:2:s1      R2:9      1    21

0:2:r1     0:2:s2      R2:10     2    21

0:2:r1     0:2:s3      R2:11     3    21

0:2:r1     0:2:s4      R2:12     4 select 1 from 0:4:s3

0:2:r1     0:2:s5      R2:13     5 select 1 from 0:4:s3

0:2:r1     0:2:s6      R2:14     6 select 1 from 0:4:s3

0:2:r1     0:2:s7      R2:20     7     0

0:2:r1     0:2:s21     R2:15    21    22

0:2:r1     0:2:s22     R2:16    22    23

0:2:r1     0:2:s23     R2:17     9    24

0:2:r1     0:2:s24     R2:18    24 select 1 from 4,5,6 order -lastentrytime[L]

0:3:r1     0:3:s1      R3:19     1    31

0:3:r1     0:3:s2      R3:20     2    31

0:3:r1     0:3:s3      R3:21     3    31

0:3:r1     0:3:s4      R3:22     4    31

0:3:r1     0:3:s5      R3:23     5 select 1 from 0:4:s4

0:3:r1     0:3:s6      R3:24     6 select 1 from 0:4:s4

0:3:r1     0:3:s7      R3:25     7 select 1 from 0:4:s4

0:3:r1     0:3:s8      R3:26     8 select 1 from 0:4:s4

0:3:r1     0:3:s9      R3:33     9     0

0:3:r1     0:3:s31     R3:27    31    32

0:3:r1     0:3:s32     R3:28    32    33

0:3:r1     0:3:s33     R3:29    33    34

0:3:r1     0:3:s34     R3:30    34 select 1 from 5,6,7,8 order -lastentrytime[L

0:4:r1     0:4:s1      R4:32    11     2

0:4:r1     0:4:s2      R4:34    12     5

0:4:r1     0:4:s3      R4:33    21     6

0:4:r1     0:4:s4      R4:34    31     8

0:4:r1     0:4:s5      R4:35    13 select 1 from 0:s10

0:4:r1     0:4:s6      R4:36    22     7

0:4:r1     0:4:s7      R4:37    23 select 1 from 0:s10

0:4:r1     0:4:s8      R4:38    32     9

0:4:r1     0:4:s9      R4:39    33 select 1 from 0:s10

0:4:r1     0:4:s10     R4:43     1    11

0:4:r1     0:4:s11     R4:44     2    12

0:4:r1     0:4:s12     R4:45     3     0

EVENT LIST

———-

1. Time= 0.00

Tli = var[411]:=0

2. Time= 0.00

Tli = var[412]:=40

PRODUCT PARAMETERS

——————

All Product parameters default (size=1 and weight=1).

STOCK LISTING

————-

(0:s1)    (R5:34)–>  1000 products (code=117)

(0:s2)    (R5:35)–>  1000 products (code=118)

(0:s3)    (R5:36)–>  1000 products (code=240)

(0:s4)    (R5:37)–>  1000 products (code=241)

(0:s5)    (R5:38)–>  1000 products (code=242)

(0:s6)    (R5:39)–>  1000 products (code=243)

(0:s7)    (R5:40)–>  1000 products (code=244)

(0:s8)    (R5:41)–>  1000 products (code=245)

(0:s9)    (R5:42)–>  1000 products (code=246)

TLI SYNTAX LISTING

——————

(0:1:e1)  Exit condition   = produced[11]|20<10

(0:1:e2)  Exit condition   = (produced[11]+10)|20<10

(0:1:e3)  Exit condition   = (produced[11]+40)|80<40

(0:1:e4)  Exit condition   = produced[11]|80<40

(0:2:e1)  Exit condition   = produced[21]|45<15

(0:2:e2)  Exit condition   = (produced[21]+30)|45<15

(0:2:e3)  Exit condition   = (produced[21]+15)|45<15

(0:2:e4)  Exit condition   = produced[21]|180<60

(0:2:e5)  Exit condition   = (produced[21]+120)|180<60

(0:2:e6)  Exit condition   = (produced[21]+60)|180<60

(0:3:e1)  Exit condition   = produced[31]|80<20

(0:3:e2)  Exit condition   = (produced[31]+60)|80<20

(0:3:e3)  Exit condition   = (produced[31]+40)|80<20

(0:3:e4)  Exit condition   = (produced[31]+20)|80<20

(0:3:e5)  Exit condition   = produced[31]|320<80

(0:3:e6)  Exit condition   = (produced[31]+240)|320<80

(0:3:e7)  Exit condition   = (produced[31]+160)|320<80

(0:3:e8)  Exit condition   = (produced[31]+80)|320<80

(0:1:e11) MTBF             = random[var[412]]*900+var[411]

(0:1:e12) MTBF             = random[var[412]]*900+var[411]

(0:1:e13) MTBF             = random[var[412]]*900+var[411]

(0:1:e14) MTBF             = random[var[412]]*900+var[411]

(0:2:e21) MTBF             = random[var[412]]*900+var[411]

(0:2:e22) MTBF             = random[var[412]]*900+var[411]

(0:2:e23) MTBF             = random[var[412]]*900+var[411]

(0:2:e24) MTBF             = random[var[412]]*900+var[411]

(0:3:e31) MTBF             = random[var[412]]*900+var[411]

(0:3:e32) MTBF             = random[var[412]]*900+var[411]

(0:3:e33) MTBF             = random[var[412]]*900+var[411]

(0:3:e34) MTBF             = random[var[412]]*900+var[411]

(0:1:e11) MTTR             = random[2]*900+900

(0:1:e12) MTTR             = random[2]*900+900

(0:1:e13) MTTR             = random[2]*900+900

(0:1:e14) MTTR             = random[2]*900+900

(0:2:e21) MTTR             = random[2]*900+900

(0:2:e22) MTTR             = random[2]*900+900

(0:2:e23) MTTR             = random[2]*900+900

(0:2:e24) MTTR             = random[2]*900+900

(0:3:e31) MTTR             = random[2]*900+900

(0:3:e32) MTTR             = random[2]*900+900

(0:3:e33) MTTR             = random[2]*900+900

(0:3:e34) MTTR             = random[2]*900+900

(0:1:j11) Aid              = select 1 from 5

(0:1:j11) Jobtime          = empirdisc[1]

(0:2:j21) Aid              = select 1 from 7

(0:2:j21) Jobtime          = empirdisc[1]

(0:3:j31) Aid              = select 1 from 9

(0:3:j31) Jobtime          = empirdisc[1]

(0:4:j11) Aid              = select 1 from 1

(0:4:j11) Jobtime          = empirdisc[2]

(0:4:j12) Aid              = select 1 from 1

(0:4:j12) Jobtime          = empirdisc[3]

(0:4:j13) Aid              = select 1 from 1

(0:4:j13) Jobtime          = empirdisc[4]

(0:4:j21) Aid              = select 1 from 5

(0:4:j21) Jobtime          = empirdisc[2]

(0:4:j22) Aid              = select 1 from 5

(0:4:j22) Jobtime          = empirdisc[3]

(0:4:j23) Aid              = select 1 from 5

(0:4:j23) Jobtime          = empirdisc[4]

(0:4:j31) Aid              = select 1 from 6

(0:4:j31) Jobtime          = empirdisc[2]

(0:4:j32) Aid              = select 1 from 6

(0:4:j32) Jobtime          = empirdisc[3]

(0:4:j33) Aid              = select 1 from 6

(0:4:j33) Jobtime          = empirdisc[4]

(0:s1)    Send to          = select 1 from 0:1:e1

(0:s2)    Send to          = select 1 from 0:1:e2

(0:s3)    Send to          = select 1 from 0:2:e1

(0:s4)    Send to          = select 1 from 0:2:e2

(0:s5)    Send to          = select 1 from 0:2:e3

(0:s6)    Send to          = select 1 from 0:3:e1

(0:s7)    Send to          = select 1 from 0:3:e2

(0:s8)    Send to          = select 1 from 0:3:e3

(0:s9)    Send to          = select 1 from 0:3:e4

(0:1:s3)  Send to          = select 1 from 0:4:e2

(0:1:s4)  Send to          = select 1 from 0:4:e2

(0:1:s14) Send to          = select 1 from 3,4 order -lastentrytime[L]

(0:2:s4)  Send to          = select 1 from 0:4:s3

(0:2:s5)  Send to          = select 1 from 0:4:s3

(0:2:s6)  Send to          = select 1 from 0:4:s3

(0:2:s24) Send to          = select 1 from 4,5,6 order -lastentrytime[L]

(0:3:s5)  Send to          = select 1 from 0:4:s4

(0:3:s6)  Send to          = select 1 from 0:4:s4

(0:3:s7)  Send to          = select 1 from 0:4:s4

(0:3:s8)  Send to          = select 1 from 0:4:s4

(0:3:s34) Send to          = select 1 from 5,6,7,8 order -lastentrytime[L]

(0:4:s5)  Send to          = select 1 from 0:s10

(0:4:s7)  Send to          = select 1 from 0:s10

(0:4:s9)  Send to          = select 1 from 0:s10

EXECUTE FUNCTION AT REQUEST: usertli

End of document

W pracy przeprowadziłem analizę sterowania produkcją w przykładowej fabryce samochodów na dwóch jej wydziałach, w lakierni i galwanizerni . Analiza ta polegała na przeprowadzeniu symulacji i wdrożeniu wydziałów do systemu MRP II . Taka analiza wymaga bardzo dobrej znajomości własnego modelu rzeczywistego, wraz z zachodzącymi w nim procesami. Nasz model, którym jest fabryka samochodów składa się z wydziałów, w których skład z kolei wchodzą komórki produkcyjne składające się z central roboczych wraz ze znajdującymi się w nich maszynami i buforami.

Lakiernia jest wydziałem, gdzie nadwozie samochodu po wyjściu z wydziału spawalniczego zostaje poddane wielu procesom, które prowadzą do uzyskania gotowego produktu, jakim jest polakierowane nadwozie, przygotowane do wejścia na wydział montażu . Proces lakierowania przedstawiony w pracy jest bardzo uproszczony, ponieważ sam proces początkowy mycia karoserii jest procesem składającym się z kilkunastu etapów wykonywanych w różnych wannach i natryskach. Etapy takie to na przykład fosforanowanie, kataforeza, pasywacja czy odtłuszczanie odbywające przy użyciu gorącej wody . W pracy przyjmuje jednak, że cały ten proces mycia to jedna czynność ( maszyna ), ponieważ model jest modelem ogólnym, nie opracowywanym pod konkretną fabrykę samochodów, gdzie w każdej fabryce taki proces wygląda inaczej i od technologii tego procesu zależy jakość wykonania produktu.

W modelu pomijamy również czynności, których czas wykonania jest bardzo krótki. Przykładem takiego pominięcia może być czynność zmiany koloru w kabinie lakierniczej, czyli proces przygotowania do lakierowania. Proces ten polega na czyszczeniu pistoletów lakierniczych i wymianie powietrza w kabinie. Czynność czyszczenia pistoletów odbywa się  po każdym lakierowaniu, bez względu czy kolor zmienia się czy pozostaje ten sam i trwa kilka sekund . Samo czyszczenie odbywa się silnie sprężoną wodą, której pozostałości zostają wyrzucone przez sprężone powietrze. Druga czynność, czyli wymiana powietrza w kabinie, odbywa się w sposób ciągły, bez przerwy. Oczyszczone powietrze prze filtry zostaje wdmuchiwane górą, a zasysane dołem i kierowane do filtrów.

Lakiernia jako wydział składa się z centrów roboczych, w których znajdują się maszyny, na których są wykonywane operacje, do których pobierane są określone produkty.